شرکت بازرگانی گلبان
خانه / شیشه عسل

شیشه عسل

خرید و فروش شیشه عسل از کارخانه در تهران

باتکه ایرانی شیک ترند

در شرکت گلبان یک کار،خیلی خوب و واضح انجام پذیربوده،وآن توزیع و پخش عمده و خرید و فروش شیشه عسل از کارخانه در تهران ست. دغدغه و موضوع مهمی که این روزها اذهان همکاران را در حوضه ظروف جار به خود مشغول کرده،نحوه تهیه وخریدو فروش شیشه عسل از کارخانه …

توضیحات بیشتر »